Nhẫn kim cương

TAGNDDDDW000010.150

133.000.000 ₫

Trọng lượng đá

0302

Trọng lượng sản phẩm

2.502

Loại vàng

Vàng trắng

Kích cỡ

Sản phẩm liên quan