Mặt dây chuyền Rice

TAGMDDDDW000008.000

89.300.000 ₫

Trọng lượng đá

0.079

Trọng lượng sản phẩm

0.803

Loại vàng

Vàng trắng

Kích cỡ

Sản phẩm liên quan