Bông tai kim cương

TAGBDDDDW000019.000

116.000.000 ₫

Trọng lượng đá

0.111

Loại đá

Kim cương

Trọng lượng sản phẩm

1.373

Loại vàng

Vàng trắng

Kích cỡ

Sản phẩm liên quan