Bông tai kim cương

TAGBDDDDW000009.000

42.500.000 ₫

Trọng lượng đá

0.088

Loại đá

Kim cương

Trọng lượng sản phẩm

0.566

Loại vàng

Vàng trắng

Kích cỡ

Sản phẩm liên quan