FAQs

1. Chính sách thu đổi tại Thái Anh Diamond như thế nào?

2. Thái Anh Diamond có chính sách bảo hành 6 tháng không?

3. Chính sách thu đổi trang sức Ngọc trai hiện tại của Thái Anh Diamond như thế nào?

4. Nếu khách hàng mua hàng bị mất hóa đơn thì Thái Anh Diamond có thu đổi hay không?

5. Thương hiệu Thái Anh Diamond ra đời từ khi nào?

6. Thái Anh Diamond hiện có bao nhiêu chi nhánh? Ngoài TP. HCM, Thái Anh còn có chi nhánh ở tỉnh thành nào không?

7. Thái Anh Diamond có kinh doanh sản phẩm bạch kim không? Bạch kim và vàng trắng khác nhau hay giống nhau?

8. Thái Anh Diamond có hỗ trợ cấp giấy kiểm định cho kim cương 3 ly 6 không?

9. Kim cương của Thái Anh Diamond có giấy kiểm định không?

10. Mua hàng tại Thái Anh Diamond có được bảo hành không? Chính sách bảo hành thế nào?